Константи VBA

Константи в VBA. Урок №15

Константа – це значення коду програми VBA, яке змінюється протягом усього ходу виконання програми.

Використання констант робить код програми більш читабельним і полегшує внесення виправлень до нього.

У мові програмування VBA використовують константи двох типів – літеральні та символічні (іменовані).

У даному уроці ми розглянемо особливості оголошення констант обох вищезгаданих типів з простим прикладом VBA коду.

Літеральні константи в VBA

Літеральна константа – це така константа, дійсне значення якої (число, рядок, дата) записується у коді програми.

Наприклад:

A=B+4

де,

  • A, B – змінні;
  • Число 4 – літеральна константа.

Символічні (іменовані) константи у VBA

Символічна (іменована) константа так само, як і змінна має надане їй ім'я. Але на відміну від змінної значення іменованої константи ніколи не змінюється протягом виконання всього коду програми.

Зазвичай іменовані константи застосовують для зберігання тих значень, які будуть використовуватися в програмі кілька разів. Це дуже зручно. Адже якщо вам потрібно буде змінити це значення, достатньо буде відредагувати одну константу, а не шукати потрібне значення по всьому коду. Також символічні (іменовані) константи роблять код більш читабельним.

Наприклад, якщо нам потрібно багаторазово використовувати у виразах число 5, то набагато доцільніше оголосити іменовану константу (наприклад, myNum) та присвоїти їй значення 5, ніж щоразу використовувати літеральну константу 5.

Для того щоб ви краще зрозуміли у чому різниця між літеральними та символічними (іменованими) константами, я підготував 2 приклади.

Приклад використання літеральної константи

Sub testConst()
Dim A, B As Double 'числові змінні з плаваючою комою
B = 1.25 'привласнили значення змінній B
A = 5 + B 'додавання числа 5 та значення змінної B (1,25)
MsgBox A 'виводимо повідомлення з результатом (6,25)
End Sub

Приклад використання іменованої константи

Sub testConst()
Const myNum = 5 'константа myNum (значення 5)
Dim A, B As Double 'числові змінні з плаваючою комою
B = 1.25 'привласнили значення змінній B
A = myNum + B 'додаємо значення константи myNum (5) та значення змінної B (1)
MsgBox A 'виводимо повідомлення з результатом (6,25)
End Sub

Внутрішні константи в VBA

Внутрішня константа – це іменована константа, яка була визначена розробниками VBA.

Для того щоб побачити повний список внутрішніх констант доступних в мові програмування VBA потрібно:

  1. Відкрити будь-який документ Word або робочу книгу Excel.
  2. Активізувати редактор VBA, натиснувши клавіші Alt+F11.
  3. Викликати вікно Object Browser, натиснувши клавішу F2.
  4. Вибрати у вікні у списку Classes значення Constants.

Після цього у правому полі вікна Object Browser з'явиться список внутрішніх констант мови VBA.

Щоб отримати інформацію про конкретну константу з цього списку, потрібно вибрати її ім'я в полі списку Members of 'Constants', після чого у нижній частині вікна Object Browser відобразиться ім'я обраної вами константи та її значення. А щоб отримати детальну інформацію про цю константу, потрібно натиснути на кнопку Help у вікні Object Browser.

Внутрішні константи VBA

Малюнок. Внутрішні константи в VBA

Рекомендуємо

Сollaborator

Hosting Ukraine

Продукція та послуги

Main Menu