Оператор присвоювання VBA

Оператор присвоювання в VBA. Урок №20

Оператор присвоювання в VBA – служить для того, щоб привласнити значення якій-небудь змінній. Також за допомогою оператора присвоєння можна проводити маніпуляції з об'єктами.

В якості оператора присвоювання в VBA використовують знак рівності (=).

Наприклад, написавши вираз x = 5, ми говоримо компілятору VBA, що потрібно присвоїти змінній x значення п'ять.

Також можна сказати, що оператор присвоювання – це знак, який вказує компілятору, що потрібно взяти значення правого операнда (у нашому прикладі – це 5) і присвоїти його лівому операнду (у нашому прикладі – це x).

Ви можете привласнити змінній значення іншої змінної, або якого-небудь обчислення.

Sub myCode()
  Dim a, myResult As Integer
  
  a = 5
  myResult = a
  
  MsgBox (myResult)
End Sub

В даному прикладі ми оголошуємо дві змінні з типом ціле число: a і myResult.

Далі, ми присвоюємо змінній a значення 5. А потім, присвоюємо змінній myResult значення змінної a.

Зрештою ми виводимо повідомлення, яке показує користувачу значення змінної myResult – 5.

Якщо ви привласнюєте змінній значення посилання на об'єкт, то в операторі привласнення потрібно вказати ключове слово Set.

Sub myCode()
  Dim myVal As Range

  Set myVal = Range("A1:A3")
  
  myVal.Select
  myVal.Copy
  Cells(1, 3).PasteSpecial xlValues
End Sub

В даному прикладі ми працюємо з об'єктом Range в Excel (діапазон комірок). Якщо коротко, то ми виділяємо діапазон комірок від A1 до A3 і копіюємо їх. Після цього ми вставляємо скопійоване починаючи з першого рядка третьої колонки.

Урок Excel VBA

Малюнок. Результат виконання коду з прикладу вище

Main Menu