Incorrect format parameter

Помилка "Incorrect format parameter" в phpMyAdmin

Дуже багато людей скаржаться, що коли вони виконують імпорт бази даних в phpMyAdmin виникає помилка Incorrect format parameter (неправильний параметр формату). Ця помилка може виникнути з кількох причин:

  1. Сценарій виконується довше за встановлений максимальний час виконання.
  2. Запитувані дані перевищують встановлену межу.
  3. Сценарію потрібно більше пам'яті, ніж призначене значення пам'яті.
  4. Розмір поштових даних перевищує максимальний діапазон розмірів поштових даних.
  5. Розмір файлу резервної копії перевищує максимальний розмір файлу.
  6. Базу даних MySQL пошкоджено.

Усуваємо помилку Incorrect format parameter збільшивши ліміти PHP

Для того щоб збільшити ліміти PHP, потрібно внести коригування у файл php.ini. Розташування цього файлу може бути різним для різних серверів. Тому спочатку я покажу як знайти цей файл.

Щоб знайти шлях завантаження php.ini, у кореневому каталозі домену можна створити інформаційний файл PHP.

Якщо кореневий документ вашого домену (наприклад: d-nik.site) знаходиться в /home/user/www, то створіть файл з ім'ям info.php із зазначеним нижче вмістом.

<?php phpinfo(); ?>

Тепер, якщо ми звернемося до цього файлу, ввівши в адресному рядку браузера https://d-nik.site/info.php, то отримаємо шлях до файлу php.ini (в графі Loaded Configuration File ми побачимо /etc/php.ini).

Якщо ви використовуєте локальний веб-сервер Open Server, то результат буде як на картинці.

Loaded Configuration File

Малюнок. Отримуємо інформацію про завантажений файл конфігурацій PHP

Тепер нам потрібно відкрити файл php.ini та змінити наступні параметри:

max_execution_time = 3000
max_input_time = 600
memory_limit = 128M
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M

Якщо у вас немає доступу до файлу php.ini (наприклад, якщо ви використовуєте веб-сервер apache), то можна змінити налаштування у файлі .htaccess.

php_value max_execution_time = 3000
php_value max_input_time = 600
php_value memory_limit = 128M
php_value post_max_size = 100M
php_value upload_max_filesize = 100M

Після корегування файлу .htaccess потрібно перезапустити службу Apache на сервері, щоб зміни набули чинності.

service httpd restart
or
service apache2 restart

Якщо проблема не вирішена, потрібно змінити параметр часу виконання у файлі конфігурації phpMyAdmin.

Вносимо зміни до файлу – config.inc.php.

$cfg['ExecTimeLimit'] = 2000

Для серверів cPanel розташування цього файлу буде наступним /usr/local/cpanel/base/3rdparty/phpMyAdmin/config.inc.php.

Увага!

Завжди зберігайте резервну копію файлу редагування, перш ніж вносити до нього будь-які зміни. Так, якщо у вас щось піде не так, ви завжди зможете відновити файл, що редагується, з резервної копії. Тому перш ніж вносити зміни до файлу php.ini, config.inc.php, або .htaccess – зробіть його резервну копію (збережіть файл який ви будете редагувати десь окремо).

Main Menu