розробка телеграм бота

Створення Telegram бота на PHP: Підготовка до розробки бота. Вступ

Перш ніж приступати до розробки Telegram бота на PHP, потрібно провести ряд підготовчих заходів:

  1. Зареєструвати обліковий запис на хостингу.
  2. Зареєструвати доменне ім'я.
  3. Підключити SSL-сертифікат (можна навіть безкоштовний «Let’s Encrypt»).
  4. Вивчити документацію з Telegram Bot API.

І звичайно ж ви просто повинні знати, що таке API і як відбувається взаємодія з додатками через API.

Терміни

API (Application Programming Interface) – це набір способів та правил взаємодії однієї комп'ютерної програми з іншими програмами. Використовуючи API, можна використовувати функції однієї програми всередині іншої.

Метод API – це дія, яку виконує програма, виходячи з того, які дані вона отримала: відправлення повідомлення, відправлення картинки, відправлення відео, повернення списку чатів і т.д.

API запит – це спосіб взаємодії з програмою через відправлення даних від клієнта серверу.

Hooks (Хукі) – це спосіб взаємодії з програмою через відправлення даних від сервера клієнту (дія протилежна API запиту). Тобто, коли в програмі відбуваються певні зміни, сервер (додаток) відправляє дані на вказаний скрипт клієнта.

Token (токен) – це зашифрована послідовність символів, яка дозволяє точно ідентифікувати об'єкт та визначити рівень його привілеїв.

У Telegram, токен – це унікальний ключ, який надає доступ до HTTP API бота.

Документація

При створенні Telegram бота, ми постійно звертатимемося до документації по Telegram Bot API https://core.tlgr.org/bots/api, яка має кілька розділів:

  1. Recent changes (Нещодавні зміни). Тут ви знайдете інформацію про оновлення Telegram, опис версій та нововведення, які були внесені у функціонал месенджера.
  2. Authorizing your bot (Авторизація вашого бота) та Making requests (Робити запити). Тут описуються методи авторизації ботів і методи створення запитів взаємодії з ботами.
  3. Getting updates (Отримання оновлень). У цьому розділі описуються способи отримання оновлень взаємодії з ботами та правила налаштування хуків. Існує два взаємовиключні способи отримання оновлень для вашого бота – метод getUpdates, з одного боку, та веб-перехоплювачі, з іншого. Вхідні оновлення зберігаються на сервері, поки бот не отримає їх. Але вони не зберігатимуться довше 24 годин.
  4. Available types (Доступні типи). Тут описуються всі типи даних, які використовуються у відповідях Bot API. Ці типи представлені у вигляді JSON-объектів.
  5. Available methods (Доступні методи). Тут описані методи взаємодії з ботом. Слід зазначити, що всі методи Bot API нечутливі до регістру. Підтримуються HTTP-методи GET та POST. Для передачі параметрів у запитах Bot API потрібно використовувати рядок запиту URL, або application/json, або application/x-www-form-urlencoded, або multipart/form-data. При успішному виклику буде повернено об'єкт JSON, що містить результат.

Main Menu