Конкатенація VBA

Об'єднання (конкатенація) рядків в VBA. Урок №24

Конкатенація – це об'єднання кількох рядків в один. В VBA для з'єднання рядків використовують знак & (амперсанд).

Приклад злиття рядків в VBA

Sub myCode()
  concatenatio = "Доброго вечора," & " " & "ми з України!"
  MsgBox (concatenatio)
End Sub

Результат об'єднання рядків має тип даних String. Тому, навіть якщо вираз не є рядком, то він все рівно буде перетворений на тип String.

Приклад

Sub myCode()
  concatenatio = "Доброго вечора," & " " & "ми з України! " & 2022 & " рік"
  MsgBox (concatenatio)
End Sub

В даному прикладі, 2022 ми не помістили в лапки. Але VBA розуміє, що ми намагаємося виконати об'єднання рядків і тому число 2022 буде перетворено на тип String.

Конкатенація в VBA

Для наочності та закріплення теми, давайте розглянемо ще один приклад, в якому буде виконано конкатенацію змінних, які мають різний тип даних.

Sub myCode()
  Dim a As String
  Dim b As String
  Dim n As Integer
  
  a = "Доброго вечора, "
  b = "ми з України! "
  n = 2022
  
  concatenatio = a & b & n
  MsgBox (concatenatio)
End Sub

У цьому прикладі, незважаючи на те, що для змінної n ми явно вказали тип Integer (ціле число), компілятор VBA, перетворює його на тип String, оскільки у виразі відбувається саме злиття рядків.

Рекомендуємо

Сollaborator

Hosting Ukraine

Продукція та послуги

Main Menu