Оператор GoTo VBA

Оператор GoTo в VBA. Урок №26

Оператор GoTo – це оператор безумовного переходу, який належить до групи керуючих операторів VBA. З його допомогою можна змінити порядок виконання операторів у програмі. А саме – перейти (перескочити) до виконання тієї ділянки коду програми, яка вказана в операторі GoTo.

Синтаксис GoTo VBA

GoTo mark1 :

де,

 • mark1 – це мітка, яка визначає оператор (або групу операторів), з якого потрібно продовжити виконання програми.
 • знак двокрапка (:) – обов'язковий символ, який потрібно вказувати після мітки.

Приклад використання GoTo в VBA

Sub Password()
  pass = InputBox("Введіть будь-ласка пароль") 'виводимо вікно в якому просимо ввести пароль
  
  If pass <> "123" Then GoTo Wrong_pass 'якщо введений користувачем пароль не дорівнює 123, то переходимо до мітки Wrong_pass
    MsgBox ("Вітаю! Ви ввели правильний пароль") 'якщо користувач ввів 123, то виводимо повідомлення що пароль правильний і продовжуємо виконувати код далі по порядку
    MsgBox ("Це наступне повідомлення, щоб показати, що код виконується послідовно")
  Exit Sub
    
Wrong_pass: 'ідентифікатор мітки
'Виводимо повідомлення що пароль не вірний і якщо користувач натиснув ТАК, то знову вкликаємо процедуру Password, щоб він спробував ввести пароль ще раз
  If MsgBox("Помилка! Введений вами пароль не вірний. Бажаєте спробувати ще?", vbYesNo) = vbYes Then
    Password
  End If
End Sub

Main Menu