Open Server база даних

Імпорт великої бази даних MySQL в OpenServer

Дуже часто, при спробі імпортувати велику базу даних MySQL в phpMyAdmin локального веб-сервера Open Server виникає помилка. Це пов'язано з тим, що в phpMyAdmin є певні ліміти.

Обійти ці обмеження можна двома способами.

Якщо розмір бази даних не перевищує 500 МБ

Щоб імпортувати базу даних до phpMyAdmin, розмір якої не перевищує 500 МБ, достатньо відредагувати файл конфігурації php.ini. Для цього відкрийте файл Додатково → Конфігурація → PHP_(версія PHP) та встановіть наступні параметри:

Open Server PHP

  • post_max_size = 512M (максимальний розмір даних, надісланих методом POST, включаючи розмір файлів, що завантажуються);
  • upload_max_filesize = 512M (максимально допустимий розмір одного файлу, що завантажується);
  • max_execution_time = 32000 (максимальний час в секундах, протягом якого скрипт повинен розібрати всі вхідні дані, передані запитами на кшталт POST чи GET);
  • max_input_time = 32000 (максимальний час у секундах, протягом якого скрипт повинен розібрати всі вхідні дані, передані запитами на кшталт POST чи GET);
  • memory_limit = 1536M (максимальна кількість оперативної пам'яті, яка може бути виділена скрипту).

Open Server php ini

Збережіть файл конфігурації PHP та перезапустіть Open Server.

Після цього ви можете імпортувати через phpMyAdmin бази даних MySQL розміром до 500 МБ.

Якщо розмір бази даних перевищує 500 МБ

Якщо розмір бази даних вашого сайту більше 500 МБ, то для її імпорту я рекомендую використовувати Консоль. Для цього:

1. Запустіть Open Server.

2. Перейдіть до Налаштування → Модулі і подивіться в полі MySQL/Maria DB яку версію MySQL ви використовуєте.

Open Server MySQL

3. Перейдіть в Додатково → Консоль.

Open Server Консоль

4. Введіть команду: cd modules\database\MySQL-(номер версії)\bin. За допомогою цієї команди здійснюється перехід до папки з обраною в налаштуваннях версією MySQL. Приклад: cd modules\database\MySQL-5.6\bin

5. Введіть команду: mysql -u КОРИСТУВАЧ_БД -p НАЗВА_БД < ФАЙЛ.sql. Ця команда здійснить імпорт бази даних. Приклад: mysql -u root -p lub_db < D:\test.sql

Open Server консоль

Main Menu